Prisforespørsel

Salg: (+47) 907 44 660

E-post: ordrebygg-no@tyrolit.com

Skriv til oss

  • Skriv gjerne også om du ønsker å bli kontaktet pr. telefon eller e-post.
    Vi er avhengig av ditt samtykke for å sende deg digital kommunikasjon. Vi tar ditt personvern på alvor, og vil aldri dele dine personopplysninger med tredjeparter. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.

Kjerneboring – Ikke bare forstå hva du gjør, men hvordan du skal gjøre det! – DEL 4: MOTORKRAFT

Kjerneboring – Ikke bare forstå hva du gjør, men hvordan du skal gjøre det! – DEL 4: MOTORKRAFT

Nå har vi ankommet siste del i vår «serie» om effektiv kjerneboring, hvor vi skal forklare om motorkraft i kjernebormotoren. Vi skal også avslutte med en liten oppsummering av alle delene.

Har du ikke lest de andre tre delene? Les de her:

DEL 1: Vannets rolle innen kjerneboring

DEL 2: Skikkelig forankring av borstativet

DEL 3: Riktig omdreingshastighet på kjernebormotoren

For å kunne opprettholde riktig omdreiningshastighet må kjernebormotoren ha nok motorkraft til å opprettholde den. De fleste kjernemotorer i dag er elektriske og de fleste er også utstyrt med LED indikatorer som forteller hvor mye motoren er belastet. Et smart tips er å belaste motoren så vidt høyt at den oransje eller røde lampen blinker en gang imellom. Da utnytter du motoreffekten maksimalt og du produserer maksimalt. Ved å la den «røde» lampen lyse mer enn den blinker kan skade motorens komponenter og anbefales ikke! En for svak motor vil ikke kunne opprettholde omdreiningshastigheten og segmentene vil ikke «åpne» seg som vi ønsker og kjerneboringen blir ineffektiv.

Oppsummering

Alle disse 4 punktene er viktige hver for seg, men de er allikevel avhengige av hverandre. Ingen betong er lik, så det finnes ikke et kjernebor som vil virke likt fra bygg til bygg uten at parameterne blir endret. Om du har gjort alt riktig, men opplever at segmentslitasjen er for stor, kan dette kompenseres med noen endringer. For høy slitasje betyr at bindemiddelet rundt diamantene slites fortere enn man ønsker og at diamanter «faller» ut av segmentet raskere enn man ønsker. Dette gir dårlig verktøyøkonomi. Hva kan man så gjøre? En første ting å forsøke er å øke litt på vannmengden. Ved å vaske bort mer av det abrasive betongslammet vil dette gi mindre slitasje på bindemiddelet og segmentslitasjen avtar. Man kan også øke omdreining om mulig. Dette vil gjøre at segmentene får et lavere arbeidstrykk og slitasjen avtar. Om segmentet ikke borer så hurtig som du ønsker kan det være at nye diamanter ikke kommer frem i segmentet så raskt som man ønsker. Da kan vannmengden reduseres slik at det blir mer slam som sliter på bindemiddelet, eller man kan redusere omdreiningshastigheten som gjør at segmentene får høyere arbeidstrykk.

Om ingen av de ovenstående endringer hjelper er segmenter av en annen kvalitet siste utvei. Spør leverandøren, de har svar. Du finner mer info om problemløsing på vår hjemmeside.

Grunnleggende slitasjeprosess for diamanter