Bordsager

Våre bordsager er enkle og robuste maskiner for effektiv kapping av betongheller, belegningsstein, fliser og andre byggematerialer. Solide rullebord eller traversløsninger velges etter hvilke materialer som skal kappes. Transporthjul gjør flytting av maskinene enkelt. Dette er maskiner som du vil få nytte av i lang tid.

Bordsager

Flissag TRE250

Bordsager

Bordsag TBE350

Bordsager

Bordsag TME700

Bordsager

Bordsag TME1000