Veggsager

TYROLITs veggsager er maskiner for fremtiden. Vår ledende utvikling av skinnegående maskiner gir deg mange fordeler. Høy bevegelseshastighet sørger for høy produktivitet. Få servicekrevende komponenter gjør også driftsutgiftene lave. Dette burde alene være argumenter nok for deg som kunde, men det stopper ikke der. Modulærsystem gjør at drivenheten (motor, fjernkontroll og el. styring) også kan brukes på ringsag, wiresag, sirkelwiresag og kjerneborgirkasse. Som om ikke dette var nok så er de nyeste modellene også utstyrt med IoT systemer. De er koblet til internett slik at sanntidsdata overføres for bedre planlegging og produktivitet. Er du overbevist?

Veggsager – Elektriske

Veggsager – Hydrauliske